NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TẠI CƠ SỞ

 

Như chúng ta đã biết, tổ chức công đoàn có phát triển hay không được quyết định bởi chất lượng của hoạt động CĐCS đó, xây dựng CĐCS vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác của công đoàn Trương THPT Lý Thường Kiệt. Với kinh nghiệm của bản thân tôi xin trình bày một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động CĐCS.

 

Để thực hiện được chức năng của công đoàn trong đơn vị thì người cán bộ công đoàn cần phải chủ động, tích cực trong việc phối hợp với lãnh đạo cơ quan thực hiện quy chế dân chủ, Nghị định 71/CP; Nghị định 87/2007/NĐ-CP. Đây là giải pháp tích cực, tạo điều kiện để CĐCS hoạt động. Coi trọng việc xây dựng quy chế phối hợp giữa CĐCS và lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo doanh nghiệp. Thực hiện quy chế tức là lãnh đạo chuyên môn phải quan tâm tới công đoàn và ngược lại CĐCS tích cực chủ động trong việc tổ chức thực hiện.

 

Bên cạnh đó tuỳ theo tình hình thực tế, hàng tháng có thể xây dựng nội dung sinh hoạt phù hợp. Điều cần chú ý, trong mỗi kỳ sinh hoạt, BCH công đoàn cần nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tìm hiểu hoàn cảnh của CNVC, lao động, nhắc nhở đoàn viên thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, cải tiến lề lối làm việc, xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở, chấp hành nghiêm túc kỷ luật, nội quy lao động, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm, giảm chi phí hành chính, nâng cao hiệu quả công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nội dung sinh hoạt cần đề cập đến các vấn đề thiết thực như: quyền lợi cơ bản, hợp pháp chính đáng về: tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT, chế độ làm thêm giờ cho người lao động, quan tâm tới các biện pháp cải thiện việc làm, nâng cao đời sống, đào tạo, đề bạt, thi đua khen thưởng, khoán hành chính đối với cán bộ viên chức cơ quan.

 

 

Để nâng cao vai trò chỉ đạo của công đoàn trong hoạt động của đơn vị thì CĐCS phải phối hợp với chuyên môn xây dựng quy chế phối hợp làm việc giữa công đoàn và chuyên môn. Trong đó quy định rõ ràng những mặt, những việc trong hoạt động của đơn vị mà cơ sở được quyền tham gia, quyết định và giám sát. Qua đó công đoàn mới kịp thời can thiệp, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người lao động trong đơn vị. Bằng những việc làm như vậy người lao động thấy việc tham gia vào tổ chức và được sinh hoạt trong tổ chức công đoàn trong đơn vị là nguyện vọng, là mục tiêu phấn đấu của mỗi cán bộ nhân viên.Hàng kỳ sinh hoạt, CĐCS nên tập trung vào 1-2 nội dung cơ bản, không nên dàn trải nhiều hoặc rập khuôn cứng nhăc. Trong sinh hoạt lấy CNVC,LĐ làm trung tâm phát huy trí tuệ cá nhân thành sức mạnh tập thể. Đó là điều kiện cốt lõi trong nâng cao chất lượng sinh hoạt CĐCS.

 

 

Trước khi tổ chức sinh hoạt, BCH công đoàn nhất thiết phải họp trước để bàn kỹ nội dung của cuộc họp, điều chỉnh linh hoạt rõ ràng. Trong sinh hoạt cần tạo bầu không khí cởi mở, dân chủ để đoàn viên gắn bó với tổ chức công đoàn. Có như vậy, công đoàn cơ sở mới phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, đoàn viên.
Ngoài ra cán bộ lãnh đạo công đoàn cần phải không ngừng học tâp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận, phương pháp giao tiếp, hiểu biết chính sách pháp luật. Trong công tác phải nhiệt tình sáng tạo để hướng CĐCS hoạt động sát với thực tế.
Thực tế cho thấy, CĐCS nào có nội dung sinh hoạt đa dạng hấp dẫn thì công đoàn nơi đó có phong trào CNVC,LĐ sôi nổi, phong phú, tinh thần dân chủ được phát huy. Ngược lại những CĐCS tổ chức sinh hoạt lấy lệ qua loa đại khái, ít người quan tâm bàn bạc, thảo luận nội sinh hoạt thì ở những nơi đó hoạt dộng công đoàn rất mờ nhạt, kém hiệu quả.

 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Huế - tổ Toán Tin