• Trong đợt dịch này, để phòng chống covid các em có thể tập bài tập thể dục theo video ở đường link sau, chúc các em có sức khỏe tốt: https://www.youtube.com/watch?v=8TVdQfDkf78
  • Giáo án DMPP môn Thể dục - QPAN năm 2018-2019
Menu ngang