V/v cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19